«Legg ned barnevernet og stopp ødeleggelsen av familier som samfunnets grunnsten. bygg opp Vern av kjernefamilien.»
Du må være logget inn for å kunne ta et standpunkt!
Ti er positive

Bvt sine handlinger er overgrep satt i system. Det er så jævlig at det nesten ikke til å tro….

fighter75 er for

Jeg er for ,fordi jeg er imot fostrforeldreordningen . Den bør først av alt fjernes for godt òg BV

Jon R. G. er for
Liv M. K. er for
Jan P. H. er for

barnevern idagens form er et overgrep satt i system. GODE fosterforeldre trengs.

viggo o. t. er for
Fire b. m. er for

Trenger ei såkalt barnevern som systematisk bryter menneskeretter om individuell FRED fra makten?!

Arild H. er for
Lars R. er for

De består av inkompetente bedrevitere !!!Gjør ting verre..

Svein S. er for

Helt enig med deg !

Marion T. T. L. er for

Barnevernet er ett politiske verktøy som brukes i kampen om oppløsning av det biologiske prinsipp og fravikelse av båndet mellom foreldre og barn.

Skriv en kommentar i debatten

Exclamation_desat_24

Endelig at noen tørr å “rope” dette ut, så vi som kjemper med nebb og klør – mot barnevernets opptredener…. endelig får en felles stemme !

Huldra Hest

Exclamation_desat_24

Det vil bli kjempet hardere mot dette , vi jobber aktivt mot dette i Norgespartiet for å legge ned Barnehandel i Norge

Exclamation_desat_24

May – Harriet Seppola gjør en kjempeflott innsats mot det såkalte barnevernet. Norgespartiet har noen av de beste meninger mht å bekjempe de systematiske overgrepene mot sivilbefolkningen i dette landet. Overgrep som media enten fortier eller bortforklarer.

I Norge er barnevern IDEOLOGI, oftest motbevist ideologi. Men dette tar ikke makten inn over seg før de møter hardt mot hardt, og/eller de ser stemmene forsvinne.

Norgespartiet skulle virkelig vurdert å forene seg i fellesliste med de andre som slåss mot barnevernsovergrepene, og gjerne også de som ideologisk er mot dette, men ikke sloss så mye mot det: Eks: Radikale liberalister – kanskje noen DLF’ere vil være med? Kanskje noen mer anarkistiske vil være med?

Ikke så nøye for meg, bare listen betoner de negative menneskerettighetene, barnevernsovergrepene, familien (gjerne både kjernefamilien -og storfamilien). Tror de aller fleste på en slik liste ville vert skeptisk til EU og mange også til FN. Samt til DLD. Videre vil det være en del skepsis på en slik liste mot voldsom innvandring og ødeleggelse av vår kulturs betoning av individets rett.

Får man på beina en fellesliste etter jul, så vil man kunne bruke flere partiers organisasjoner for å skaffe underskrifter til listen, i 2012 for valget 2013.

Exclamation_desat_24

Takk for rosen .

Exclamation_desat_24

EN bør skille mellom stalige oppgaver ,og den private svære, samt lovfeste hjemmets uangripelighet ,i form av forbud av overtakelse av avkom ,til forelder ,og eller husinkvisijon ,som er jo forbudtt ,med mindre det foreligger alvårlig kriminalitet.Grunnloven er til de grader satt til side ,dessverre. Jeg anklager Den Norske Stat ved Eliten i landet ,for overhøvlinger ,av oss foreldre ,særlig fattige ,i form av overformynderi .og barnefjerning ,i fra sine biologiske foreldre. Jeg anklager BV ansatte for slett journalføring ,som tilnærmelsesvis ,blir formulert ,på den veg att det til slutt blir omsorgsovertaking av abrna/et . Dette er særs påfallende når det gjelder utenlandske alenemødre og fedre , samt norske , og der små familier, særlig på ett nytt sted ,blir til de grader blir baksnakket og løget på, ,,blant , mennesker som kalles for naboer . Jeg anklager skolesystem og barnehage for å invollvere bagateller ,inn i sine bekymringsmeldinger ,over for BV ,vedrørende barna . Dem bør ikke få en slik alibi for å ta tak i saken selv , under påskudd av att dette ikke er demmes bord. Det er ikke riktig att skolen skal unndra seg oppdragelsesansvar ,overfor elevene i skolen.
Jeg ser behovet for att det stiftes et hjelpeapparat på frivillig basis , for forelder som trenger avlastning med ungene sine ,og eller en annen hjelp i form av praktisk assitanse i hjemmet ,så vel som utenfor . Da helt på foreldrenes prisipper ,der de kan sie opp vedkommende hvis dem finner dem upassende på noe som helst vis.

Barnevernet og fosterforeldreordningen må ta slutt ,og det etableres det ovennevnte straks …! Å yde hjelp må være basert på frivillighet og vilje til å bety noe for att familien skal ha det bedre ,inkludert barna . Da uten frykt for att dem blir tatt ifra foreldrene. Jeg er i mot BV som det er oppbygget ,og dessuten ikke istand til å levere nåe godt for familien og barna. Komunikasjon , er nøkkelbegrep ,for den som vil være til hjelp . Ikke ovenfra og ned holdning som det ser dessverre ut for å være ,svært utbredt ,blant BV ansatte.Vi vet best , bare ti i still du , ditt fordømte forelder ; er en typisk tilnærmelsesholdning hos dem dessverre. Jeg har blitt brutt på av BV ,det skal jeg bevise ,om det så tar hele mitt liv. Jeg nekter å godta , seigdreping av foreldre , som i utgangspunktet trenger kanskje en hånd , i arbeidet med å oppdra sine barn….Fosterhjem er big bisness ,og er blitt gjort uangripelige ,av BV og frigide lover , som legger opp til masse overtakelse av barn i Norge . Dette må ta slutt ! På åra mellom 1995 og 2005 ble over 121,000 barn innom BV . Eller 3 av 10 av alle barn. Det sier seg selv att 85 ti 90 % av desse ,kunne vært hjemme og fått hjelpa der ,i familiens favn og trygghet. Nå siste åra er det en eksplosjon i desse tendenser ,og enda en gang ,;dette må ta slutt. 350,000 i penger pr,år til fosterforeldra ,er dessuten ,et lokkemiddel med negative trekk. Jeg ville aldrig tatt i mot penger for å hjelpe naboen min med barna . Det er en holdning alle må ha ,hvis det skal være godt og trygt å bo i Norge. Til slutt må regjeringen kaste inn håndklædet ; erkjenne att dette har spilt falitt og gje komunene anledning til å være behjelpelige i hver sinn komune ved å oppmuntre til en stiftelse av en frivillighetssentral for assitanse i hjemmene med barna ,hvis forelder ønsker dette. Dere må gjerne føye til noe ,hvis dere har gode idèer ,om dette ….og dette med att det ikke skal være lov å være forelder for sine barn i fred ,her i dette landet , bør avskaffes , ved lov .
Exclamation_desat_24

Det er godt å få lagt “barnevernet” som egentlig betyr det samme som løgn.
Ingen vil tro det før de rammes selv eller noen av de nærmeste. Likevel er det veldig vanskelig for de aller fleste å forstå det de holder på med: det verste grusomme de gjør mot barn. Jeg støtter opp fullt ut “Norgespartiet” og alle som vil legge ned den barbariske etaten.

Exclamation_desat_24

Jon Ragnar Gudmundsson, takk for en meget inngående beskrivelse av dette.
Vi har laget ett konsept vi har kalt Vern av kjernefamilien og vi setter meget stor pris på å få tilbakemeldinger og innspill for hva vi videre kan gjøre.
Min oppfatning er at alle hjelpetiltak som barnevernet tilbyr er ett skritt mot omsorgsovertakerlse og alt er basert på tvang og overvåking , tilogmed omsorgsovertakelse blir benevnt som hjelpetiltak , det som er ekstra trist er at store deler av det norske folk er blitt angivere , istedet for å vœre behjelpelig med god naboånd, ringer de inn enhver bekymringsmelding og det er detet som skaper et helvete for den familien som blir berørt .
Les vårt konsept her om kjernefamilien:
Vi vil istedet for dagens opprivende og destruktive barnevern, ta i bruk en form for «guvernante» eller «Nanny» til hjelp direkte i hjemmet, med råd og veiledning for familier som har problemer med økonomi, oppdragelse eller sliter med sykdom.

Splittelse av kjernefamilien må ikke finne sted. ØKONOMI: Her vil Norgespartiet innføre motsatt tenkning. Det statlige politiske barnevern stjeler i dag systematisk kjernefamiliens barn og gir de til fosterforeldre, som får uhorvelig godt betalt-, 30 til 70 tusen pr. mnd pr. barn. På folkemunne benevnes og omtales dette konsekvent som statlig barnehandel. Norgespartiet vil definitivt og konsekvent ha en slutt på denne statlige barnehandelen, og omdisponere disse pengene til direkte å hjelpe og styrke kjernefamilien. Norgespartiet vil konsekvent og fullstendig avvikle barnevernet. Norgespartiet vil opprette og øyeblikkelig iverksette VERN AV KJERNEFAMILIEN. Alle barn som i dag er under såkalt omsorg av fosterforeldre, barnehjem eller institusjon, skal ved lov tilbakeføres sine respektive biologiske foreldre så langt dette er mulig. I noen tilfeller kan familier være så ille ute at barn ikke kan være hos sine foreldre men da SKAL den nærmeste familie brukes som hjelp og støtte og eventuelt et sted hvor barnet kan bo for kortere eller lengre tid. Kriteriene som i dag brukes skal radikalt forandres før et eventuelt Vern av Kjernefamilien skal ha grunnlag for å gripe inn i en familie. Det at et barn ikke er konformt i forhold til de rammer skolesystemet setter skal fjernes. Man skal vurdere hvert barn på barnets premisser og barnets familie på familiens premisser. Ikke innenfor et rammeverk fastlagt av staten. En del barn er understimulert i skoleverket noe som i mange tilfeller ender opp med både bråk og uteblivelse fra skolen. Dette har utspring i skolens oppbygging og ikke i selve familien. Familien skal behandles deretter og man må få en skole som kan tilpasse seg etter elever, ikke elever som skal tilpasse seg skolen, noe som oftere og oftere gjøres med «medisinering» bl.a. i form av Ritalin som IKKE er medisin, men et direkte dop. Et vern rundt kjernefamilien skal ha meget gode grunner før man kan iverksette tiltak i en familie. En av grunnene skal ikke være at et barn er mistilpasset i et samfunn hvor man skal støpe alle i samme form. Et vern rundt kjernefamilien skal også bygges inn i landets økonomi og skattepolitikk.

Les mer

Exclamation_desat_24

Jeg anbefaler å sette denne plakaten på eller ved siden av inngangspartiet . Noen barnevernsofre gjorde dette og politiet brøt ikke opp døren deres .
Ingen har rett til å bryte seg inn i ett privathjem ,

Exclamation_desat_24

Det kriminelle barnevern
Det verserer mange ”ville” historier om barnevernet, mange tror disse historiene er oppspinn. Barnevernet jobber jo for barnas beste, sies det, og mange tror nok også at slik er det,

MEN DER TAR DERE FEIL.

Her er min historie, om hvordan Kongsberg barnevern klarte å ødelegge mine barn. Denne historien startet i februar 1992, jeg hadde da 2 mindreårige sønner og ei stedatter.

Jeg har alltid sagt ifra når jeg har støtt på urettferdighet og overgrep, dette har nok falt noen tungt for brystet. Tidligere har jeg bl.a bidratt til at barnevernet (bv) mislyktes i minst èn bortplassering av barn. Jeg ble nok ikke så populær hos dem av det.

I 1992, da Bjugn-saken raste, og incest-hysteriet var på topp, ble det også min tur. Barnevernet lagde en incestsak mot meg. Det startet med at en eldre kvinne ikke greide å vaske underlivet til stedatteren pga. sårhet. Etter legens diagnose: skarlagensfeber. Videre ble saken ”styrket” med bv egenproduserte historier, hvor jeg også ble omtalt som vold-/voldtektsforbryter; de måtte jo fremstille meg så farlig som mulig. Stedatteren min var på dette tidspunktet 3 år.

De som dro i gang dette vanviddet var:
barnevernkonsulent Tor Henriksen;
barnehagestyrer Veslemøy Fjerdingstad;
psykolog v/barnevernet Olav Wigaard og
barnehagestyrer, nå krisesenterleder Kirsti Grønvold.

Sosialsjef Kjell Guldvåg Staalesen var i alle år sakens pådriver. Han ledet an i klientutvalget, og sørget for å koble inn politiet, slik at jeg ble siktet for seksuelt misbruk av min stedatter.

Barnevernet engasjerte advokat Lars E Skotvedt for barnas mor .

Staalesen korresponderer med Skotvedt om hvordan de best skulle samarbeide mot meg. (Dokumentasjonen på dette ligger i barnas bv-saksmapper.)

En teknikk bv brukte i alle år var konsekvent aldri å prate med meg, eller personer som kjenner meg. På denne måten fikk de tid til å bygge opp historiene i fred. “Når en påstand blir fremsatt mange nok ganger, vil den tilslutt fremstå som en sannhet”. Dette ser ut til å ha vært barnevernets motto.

Barnevernet rådet mor til å innstille samvær med min sønn på 2 år. Etter noen timer med intens overtalelse fikk de mor med på laget. Men det tredje barnet, en gutt på 5 år (med annen mor) fikk være hos meg. Bv mente at jeg ikke var ”farlig” for han.

Etter 6 mnd. ble saken henlagt, og det hele burde være over nå. Men nei, bv gir seg ikke så lett. Da de ikke klarte å få meg dømt på falske egenproduserte historier gikk de til den frekkhet å tilskrive politiet med forespørsel om gjenopptagelse. Dette førte ikke fram, fordi de var ikke part i saken.
Les mer

Exclamation_desat_24

Dung, jeg synes jeg har hatt det jævelig mot barnevernet – men det har jeg ikke, særlig ikke mot din kamp !!!!! All respekt !!! fy F…. jeg har rett og slett ikke ord… det eneste jeg fikk var jo bare 4 forhør og 48 timer i arresten, men jeg eide ingen barn….. jeg var bare tante…. Du mistet dine…fy søren… Dette kan vi ikke finne oss i !!!!!!!!! klem alltid Huldra og vi er venner på FB – under ett annet navn, men jeg har blitt så trua, så jeg måtte endre her !!!!

En er kritisk

Sprøyt!

en uregistrert bruker er mot